Menu

Marina Hulia

Marina Hulia

Działaczka społeczna na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją oraz specjalistka praktyk integracji uchodźców i więźniów. Dyrektorka zespołu szkół demokratycznych dla czeczeńskich dzieci i mam ma dworcu w Brześciu (zobacz profil na Facebooku: Dzieci z Dworca Brześć). 

W 2013 r. została laureatką nagrody im. Ireny Sendlerowej Za Naprawianie Świata. W 2016 r. uhonorowana nagrodą im. Jerzego Zimowskiego oraz nagrodą specjalną w konkursie Społecznik Roku. W Ministerstwie Edukacji Narodowej była konsultantem ds. integracji i pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole. W środkach masowego przekazu jej działalność była wielokrotnie relacjonowana. Stworzyła nowatorskie formy zaangażowania uchodźców i więźniów w przedsięwzięcia kulturalne m. in. zespołów tańców czeczeńskich oraz zespołów rockowych osadzonych w warszawskich aresztach śledczych i zakładach karnych.

Autorka książki Aschab i kawałek pizzy - zbioru opowiadań o tematyce społecznej m. in. opisujących losy imigrantów i uchodźców.

W 2007 r. otrzymała nagrodę im. Sergio Vieira de Mello za zasługi pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur (wcześniejsi laureaci: Tadeusz Mazowiecki, o. Marian Żelazek, prof. Alaksandr Milinkiević). W 2006 r. otrzymała nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za nieocenione zasługi dla kultury polskiej, zwłaszcza edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także integracji społecznej.    

Organizator

Producent

Patronat honorowy

Dofinansowanie

Partnerzy

Patroni medialni