Menu

Wiesława Wiśniewska

Wiesława Wiśniewska

Pedagog, polonista, edukator zajęć artystycznych, animator kultury (współpracuje ze świetlicami TPD), instruktor Koła Teatralnego Na 10-tkę, inicjatorka wielu wydarzeń życia kulturalnego w Gminie Stargard. Współautorka projektów: Jesienne Spotkania Rycerskie - Sowno, Stop nudzie! I Gminne Spotkania z Kulturą, wiceprezes Stowarzyszenia Aktywnych Mieszkańców Barzkowic, organizatorka warsztatów edukacyjnych oraz cyklicznych uroczystości, np. Noc Kupały, Artystyczna Wigilia, Idziemy tu z palmą wielkanocną.

 

Organizator

Producent

Patronat honorowy

Dofinansowanie

Partnerzy

Patroni medialni